Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Στο 20,9% η ανεργία το Νοέμβριο


Το ποσοστό ανεργίας το Νοέμβριο του 2011 ανήλθε σε 20,9%, έναντι 13,9% το Νοέμ βριο του 2010 και 18,2% τον Οκτώβριο του 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Αρχή.
Το σύνολο των απασχολούμενων κατά το Νοέ βριο του 2011 εκτιμ άται ότι ανήλθε σε 3.901.269 άτομ α.
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.029.587 άτομ α, ενώ ο οικονομ ικά μη ενεργός πληθυσμμ ός ανήλθε σε 4.423.657 άτο α.
Οι απασχολούμ ενοι μειώθηκαν κατά 405.785 άτομ α σε σχέση με το Νοέ βριο του 2010 ( μείωση 9,4%) και κατά 164.506 άτο α σε σχέση ε τον Οκτώβριο του 2011 ( μείωση 4,0%).
Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 337.010 άτο α σε σχέση με το Νοέ βριο του 2010 (αύξηση 48,7%) και κατά 126.062 άτο α σε σχέση ε τον Οκτώβριο του 2011 (αύξηση 14,0%).
Οι οικονο μικά μ η ενεργοί, δηλαδή τα άτομ α που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 102.730 άτομ α σε σχέση με το Νοέ βριο του 2010 (αύξηση 2,4%) και κατά 41.301 άτο μα σε σχέση μ ε τον Οκτώβριο του 2011 (αύξηση 0,9%).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου